نامشخص بودن تکلیف آزمون استخدامی کشور

نامشخص بودن تکلیف آزمون استخدامی کشور
خبرگزاری میزان : مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: هنوز دستور ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق افتادن آزمون استخدامی کشور به سازمان سنجش ابلاغ نشده است. حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: این طور گفته می شود که ریاست جمهوری دستور داده تا هنگام حاصل شدن اطمینان […]

نامشخص بودن تکلیف آزمون استخدامی کشور

خبرگزاری میزان : مشاور عالی سازمان سنجش کشور گفت: هنوز دستور ریاست جمهوری مبنی بر به تعویق افتادن آزمون استخدامی کشور به سازمان سنجش ابلاغ نشده است. حسین توکلی در گفت و گو با خبرنگار گروه جامعه خبرگزاری میزان گفت: این طور گفته می شود که ریاست جمهوری دستور داده تا هنگام حاصل شدن اطمینان […]
نامشخص بودن تکلیف آزمون استخدامی کشور

پرس نیوز