استخدام شرکت لاله گستران خراسان

استخدام شرکت لاله گستران خراسان

متن آگهی:

خبر ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹ – شرکت لاله گستران خراسان جهت تکمیل کادر نگهبانی و اپراتوری ایستگاه های انتقال و فوق توزیع در سطوح استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، از افراد دارای شرایط مندرج در دفترچه راهنما دعوت به همکاری می نماید. مهلت ثبت نام تا ۲۷ اردیبهشت ماه مباشد.