استخدام ویزیتور حرفه ای در یک شرکت معتبر مواد غذایی

استخدام ویزیتور حرفه ای در یک شرکت معتبر مواد غذایی
  یک شرکت معتبر مواد غذایی در تهران به تعدادی ویزیتور حرفه ای با سابقه در پخش مویرگی با بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی+حقوق ثابت+ پورسانت نیازمندیم. آدرس: ملاصدرا، سیراز جنوبی، برزیل غربی شماره تماس: ۸۸۰۴۱۷۶۱-۰۹۳۷۲۸۹۵۸۴۴  

استخدام ویزیتور حرفه ای در یک شرکت معتبر مواد غذایی

  یک شرکت معتبر مواد غذایی در تهران به تعدادی ویزیتور حرفه ای با سابقه در پخش مویرگی با بیمه تامین اجتماعی و تکمیلی+حقوق ثابت+ پورسانت نیازمندیم. آدرس: ملاصدرا، سیراز جنوبی، برزیل غربی شماره تماس: ۸۸۰۴۱۷۶۱-۰۹۳۷۲۸۹۵۸۴۴  
استخدام ویزیتور حرفه ای در یک شرکت معتبر مواد غذایی

استخدام جدید