استخدام دستیار جهت آرایشگاه زنانه

استخدام دستیار جهت آرایشگاه زنانه

  به یک نفر دستیار جهت آرایشگاه زنانه  درمحدوده شاهین ویلا البرز نیازمندیم. شماره تماس:۳۴۳۵۶۳۹۶
استخدام