استخدام خانم در نمایندگی خودرو پورسلطان

استخدام خانم در نمایندگی خودرو پورسلطان

  به یک خانم مسلط به کامپیوتر و آشنا به حسابداری جهت کار در نمایندگی خودرو در تبریز نیازمندیم. آدرس: سه راهی اهر به طرف تبریز، نمایندگی پور سلطان تلفن: ۰۹۱۲۶۸۷۰۵۱۰- ۰۹۱۴۳۱۱۳۲۳۶