استخدام پیک | دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵

استخدام پیک | دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵
آگهی استخدام پیک  در تهران موتورسوار , جهت کاردرپیک بادرآمدعالی , و بیمه نیازمندیم (حوالی شوش) ۳۳۱۳۴۸۹۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ پیک موتوری و وانت , با وسیله و بدون وسیله , با درآمدبالا متعهدومجرب نیازمندیم ۰۹۳۵۵۱۷۱۴۰۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ تعدادی موتورسوارجهت پیک , موتوری باکارکردتضمینی بالای , ۱۰۰هزار+بیمه(تماس تایکهفته) ۵۵۶۲۲۴۹۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ به تعدادی موتورسوار , جهت کار در پیک , […]

استخدام پیک | دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵

آگهی استخدام پیک  در تهران موتورسوار , جهت کاردرپیک بادرآمدعالی , و بیمه نیازمندیم (حوالی شوش) ۳۳۱۳۴۸۹۴ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ پیک موتوری و وانت , با وسیله و بدون وسیله , با درآمدبالا متعهدومجرب نیازمندیم ۰۹۳۵۵۱۷۱۴۰۲ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ تعدادی موتورسوارجهت پیک , موتوری باکارکردتضمینی بالای , ۱۰۰هزار+بیمه(تماس تایکهفته) ۵۵۶۲۲۴۹۳ _______________Www.IranEstekhdam.Ir______________ به تعدادی موتورسوار , جهت کار در پیک , […]
استخدام پیک | دوشنبه ۳۰ فروردین ۹۵