استخدام کارگر رستوران، کمک آشپز و آشپز

  کارگر رستوران- کمک آشپز و آشپز (با جای خواب، غذا، پاداش، مرخصی و بیمه) در تهران نیازمندیم. تلفن: ۰۹۰۱۱۳۴۵۸۰۰ و ۶۶۱۷۵۵۱۶
استخدام جدید