استخدام شرکت گردشگری عظیم شهر

استخدام شرکت گردشگری عظیم شهر

  شرکت گردشگری عظیم شهر در تهران به افراد زیر نیازمند است: کارمند فروش: خانم مسلط به زبان انگلیسی و تجربه کافی در امور گردشگری سرپرست پشتیبانی: خانم مسلط به زبان انگلیسی و تجربه کافی در زمینه امور مشتریان تلفن: ۲۶۲۰۲۰۲۰