استخدام حراست، راننده و آبدارچی در تهران

استخدام حراست، راننده و آبدارچی در تهران  یک شرکت بسیار معتبر در تهران تعدادی حراست، راننده مدیرعامل و آبدارچی استخدام می نماید. حقوق مکفی بیمه،ناهار،مزایا تلفن: ۰۹۳۹۱۵۲۹۸۲۵ و ۴۴۲۸۹۲۵۱ استخدام حراست، راننده و آبدارچی در تهران   یک شرکت بسیار

Read More استخدام حراست، راننده و آبدارچی در تهران