استخدام دندانپزشک خانم و آقا

استخدام دندانپزشک خانم و آقا  به دندانپزشک خانم و آقا با سابقه کار در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۳۳۴۳۹۸۷۳ استخدام دندانپزشک خانم و آقا   به دندانپزشک خانم و آقا با سابقه کار در تهران نیازمندیم. تلفن تماس: ۳۳۴۳۹۸۷۳استخدام دندانپزشک

Read More استخدام دندانپزشک خانم و آقا

استخدام سالن کار آقا در شهر قدس

استخدام سالن کار آقا در شهر قدس  به یک سالن کار با تجربه آقا با جای خواب در شهر قدس نیازمندیم (تماس ۱۰به بعد) تلفن: ۰۹۱۲۲۱۵۱۳۳۷ استخدام سالن کار آقا در شهر قدس   به یک سالن کار با تجربه

Read More استخدام سالن کار آقا در شهر قدس

استخدام سرایدار، نگهبان، کارگرساده آقا

استخدام سرایدار، نگهبان، کارگرساده آقا به سرایدار،نگهبان،کارگرساده آقا در تهران نیازمندیم. ( حقوق بالا+بیمه+غذا+جای خواب ) تلفن:  ۰۹۰۱۳۱۳۲۲۸۷ &ndsh; ۶۶۳۸۱۱۸۴استخدام