استخدام مدیر داخلی حرفه ای در تهران

استخدام مدیر داخلی حرفه ای در تهران  به یک مدیر داخلی حرفه ای رستوران با سابقه در تهران نیازمندیم شماره تماس:۰۹۱۲۰۸۹۲۴۱۲ استخدام مدیر داخلی حرفه ای در تهران   به یک مدیر داخلی حرفه ای رستوران با سابقه در تهران

Read More استخدام مدیر داخلی حرفه ای در تهران

استخدام فروشنده حرفه ای در داروخانه

  فروشنده خانم حرفه ای با حداقل ۵ سال سابقه کار جهت شیفت شب داروخانه شبانه روزی واقع در شهر ری نیازمندیم. تلفن: ۵۵۹۰۱۲۴۰استخدام جدید