استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر

استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر  بیمارستان دکتر سپیر در تهران جهت تکمیل کادر خود کارشناس فیزیوتراپ استخدام می نماید. تلفن: ۳۳۵۴۹۸۳۴- ۳۳۱۲۹۸۲۳ استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر   بیمارستان دکتر سپیر در تهران جهت تکمیل کادر خود کارشناس

Read More استخدام فیزیوتراپیست در بیمارستان دکتر سپیر

استخدام کلینیک دکتر یزدان بخش

  کلینیک دکتر یزدان بخش به تعدادی پزشک عمومی &ndsh; بهیار و پرستار و منشی خانم  در شیراز نیازمندیم. آدرس: خیابان قدوسی غربی شماره تماس:۳۸۴۳۲۲۰۱استخدام