استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری

استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداریشرکت متقاضی: هلدینگ یک شرکت تولیدی مواد غذایی عنوان یا عناوین شغلی: ردیف مدرک تحصیلی شغل مورد نظر تخصص و توانایی استان محل خدمت  ۱  کارشناس، کارشناس ارشد  مدیر مالی  ۱۰ سال سابقه مفید (ترجیحاً

Read More استخدام مدیر مالی و رئیس حسابداری