استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت اندیشه نگار سام

استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت اندیشه نگار سامشرکت اندیشه نگار سام(Saming House)در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر درتهران استخدام می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مزایا کارشناس بازاریابی و فروش آشنا به مفاهیم

Read More استخدام کارشناس بازاریابی و فروش در شرکت اندیشه نگار سام