استخدام مهندس معمار ،سرپرست کارگاه در شرکت برج پوشش آپادانا

استخدام یک شرکت معتبر در حوزه بهره برداري و تعمیرات نیروگاه

استخدام شرکت برج پوشش آپادانا شرکت برج پوشش آپادانا جهت تکمیل کادر نیروی معماری و فروش خود در استان تهران از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی جنسیت/تعداد شرایط احراز مهندس معمار آقا/ ۲ نفر مسلط به

Read More استخدام مهندس معمار ،سرپرست کارگاه در شرکت برج پوشش آپادانا