استخدام شرکت دی پلیمر آرین(اصلاحیه)

استخدام شرکت دی پلیمر آرین(اصلاحیه) متن آگهی: خبر ۷ اردیبهشت ماه ۹۹ – اصلاحیه رشته تحصیلی و گروه آزمون برخی رشته های شغلی اطلاعیه مهم: فارغ التحصیلان رشته مهندسی شیمی صرفا گرایش محیط زیست در گروه آزمونی محیط زیست فقط

Read More استخدام شرکت دی پلیمر آرین(اصلاحیه)