استخدام شرکت لاله گستران خراسان

استخدام شرکت لاله گستران خراسان متن آگهی: خبر ۱۲ اردیبهشت ماه ۹۹ – شرکت لاله گستران خراسان جهت تکمیل کادر نگهبانی و اپراتوری ایستگاه های انتقال و فوق توزیع در سطوح استان های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی، از

Read More استخدام شرکت لاله گستران خراسان