استخدام کادر پذیرش در نیلوفر آبی

دعوت به همکاری نیلوفر آبی نیلوفر آبی نخستین مرکز رسمی و تخصصی اسپا در تهران به منظور تکمیل کادر پذیرش با بیمه ،حقوق و مزایای مکفی در دو شیفت صبح و عصر به صورت گردشی از علاقه مندان واجد شرایط

Read More استخدام کادر پذیرش در نیلوفر آبی