استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکاری

استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکارییک شرکت پیمانکاری معتبر در محدوده کوی نصر (گیشا) یک نفر حسابدار خانم را با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز حسابدار خانم حداقل ۵

Read More استخدام حسابدار مسلط به امور مالی در یک شرکت پیمانکاری