استخدام گمرک استان خراسان جنوبی

استخدام گمرک استان خراسان جنوبی متن آگهی: خبر ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ – گمرک استان خراسان جنوبی به منظور تکمیل کادر اداری خود در گمرکات مرزی استان از بین شاغلین رسمی و پیمانی در دستگاه‌های اجرایی استان که متقاضی ادامه

Read More استخدام گمرک استان خراسان جنوبی