استخدام تاکسی تلفنی پرنیان در شیراز

استخدام تاکسی تلفنی پرنیان در شیراز  به یک نفر منشی آقا جهت شیفت شب  در شیراز نیازمندیم. آدرس: ۲۰ متری امام خمینی شماره تماس: ۰۹۳۷۱۸۱۹۳۵۷ استخدام تاکسی تلفنی پرنیان در شیراز   به یک نفر منشی آقا جهت شیفت شب 

Read More استخدام تاکسی تلفنی پرنیان در شیراز