استخدام انباردار در شرکت خدمات بازرگانی

استخدام انباردار در شرکت خدمات بازرگانی  شرکت خدمات بازرگانی به یک انباردار آقا با سابقه با جای خواب برای شیفت روز و شب با ضامن معتبر در تهران نیازمند است. تلفن تماس: ۷۷۰۴۶۰۴۰ استخدام انباردار در شرکت خدمات بازرگانی  

Read More استخدام انباردار در شرکت خدمات بازرگانی