استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجی

استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجیشرکت پژوهش و توسعه ناجی جهت تکمیل کادر فنی خود در زمینه های زیر در تهران دعوت به همکاریمی نماید. ردیف عنوان شغلی شرایط احراز ۱  تحلیل گر و طراح

Read More استخدام ۴ ردیف شغلی جهت کادرفنی شرکت پژوهش و توسعه ناجی