استخدام یک شرکت معتبر در چند استان

استخدام یک شرکت معتبر در چند استانیک شرکت معتبر در امور فروشگاه های زنجیره‌ ای جهت تکمیل کادر پرسنلی خود در  تهران و شهرستان ها به افراد با حداقل ده سال سابقه و مدرک تحصیلی لیسانس برای مشاغل  ذیل نیاز دارد .

Read More استخدام یک شرکت معتبر در چند استان