استخدام مدیر فروش و بازاریابی تهران،مدیر / سرپرست هورکا /تهران

آگهی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در سال 98

استخدام شرکت ستاره سروستان شرکت ستاره سروستان جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از تعدادی افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید. عنوان شغلی شرایط احراز مدیر فروش و بازاریابی تهران سلط به فروش مویرگی، زنجیره ای، هورکا، توزیعبا

Read More استخدام مدیر فروش و بازاریابی تهران،مدیر / سرپرست هورکا /تهران