استخدام طراح صنعتی جهت کاردرکارگاه قالبسازی محدوده شهریار وملارد

استخدام طراح صنعتی جهت کاردرکارگاه قالبسازی محدوده شهریار وملاردگروه صنعتی اتحاد مصدق در نظر دارد جهت تکمیل کادر پرسنلی خود از واجدین شرایط زیر در تهران جهت کار در کارگاه قالبسازی واقع در شهریار، جاده بین شهریار و ملارد دعوت

Read More استخدام طراح صنعتی جهت کاردرکارگاه قالبسازی محدوده شهریار وملارد