استخدام کارشناس تحلیل سیستم و فرآیند در شرکت تلاونگ

استخدام کارشناس تحلیل سیستم و فرآیند در شرکت تلاونگشرکت صنایع تخم مرغ تلاونگ جهت تکمیل کادر پرسنلی خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید.  عنوان شغلی شرایط احراز کارشناس تحلیل سیستم و فرایند مسلط به تدوین، پایش و

Read More استخدام کارشناس تحلیل سیستم و فرآیند در شرکت تلاونگ