استخدام قالیشویی بانو در تهران

استخدام قالیشویی بانو در تهران  قالیشویی بانو در تهران به یک منشی جهت پاسخگویی به تلفن نیازمند است. ساعت کاری:۱۵عصرالی۳۰ / ۲۲ حقوق ماهانه ۸۰۰تومان + بیمه تلفن:  ۴۴۲۹۷۰۳۵ استخدام قالیشویی بانو در تهران   قالیشویی بانو در تهران به

Read More استخدام قالیشویی بانو در تهران