استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروز

استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروزموسسه حقوقی بیان امروز به منظور تکمیل کادر اداری خود با شرایط زیر در تهران استخدام می نماید. ردیف عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز ۱ مدیر داخلی خانم با توانایی اداره موسسه حقوقی

Read More استخدام مدیر داخلی،منشی،کارشناس روابط عمومی در بیان امروز