استخدام شرکت نرم افزاری پیرامید

استخدام شرکت نرم افزاری پیرامید   شرکت نرم افزاری پیرامید در تهران جهت پشتیبانی پروژه های خود نیاز به برنامه نویس تمام وقت مسلط به html5 و jvscript با نمونه کار دارد. ارسال رزومه به info@bit24.com تلفن: ۸۸۲۳۰۸۱۷