حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)

حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)۱۳ آذر ۹۵ – آغاز جلسات کمیته بررسی دستمزد ۹۶ کارگران از هفته آینده خبرگزاری تسنیم: رئیس کانون عالی انجمن صنفی کارگران کشور با بیان اینکه از هفته آینده کمیته تخصصی دستمزد ۹۶

Read More حقوق و دستمزد سال ۹۶ ( کلیه اخبار)