استخدام همکار خانم در رشته های کامپیوتر و IT و مخابرات در مشهد

استخدام همکار خانم در رشته های کامپیوتر و IT و مخابرات در مشهد

به تعدادی همکار خانم جهت شیفت صبح و آقا جهت شیفت عصر در رشته های کامپیوتر و IT و مخابرات جهت همکاری در مشهد نیازمندیم.مراجعه حضوری ۱۶ الی ۲۰تلفن: ۰۵۱۳۶۰۱۹۸۱۱

استخدام مهندس IT جهت شرکت معتبر صنعتی

  یک شرکت صنعتی معتبر در تهران به مهندس IT خانم یا آقا ترجیحا محدوده خاوران نیازمنداست. تلفن: ۳۳۲۸۲۳۰۰ داخلی ۱۰۱استخدام جدید