استخدام کارشناس فروش در شهرک صنعتی بوشهر

استخدام کارشناس فروش در شهرک صنعتی بوشهر
گروه صنعتی بازرگانی سیکا(واقع در شهرک صنعتی در بوشهر)جهت تکمیل سازمان فروش خود به تعدادی کارشناس فروش حرفه ای خانم و آقا با شرایط زیر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس فروش خانم/آقا  حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس  روابط عمومی و قدرت بیان قوی  دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط حقوق […]

استخدام کارشناس فروش در شهرک صنعتی بوشهر

گروه صنعتی بازرگانی سیکا(واقع در شهرک صنعتی در بوشهر)جهت تکمیل سازمان فروش خود به تعدادی کارشناس فروش حرفه ای خانم و آقا با شرایط زیر استخدام می نماید. عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز مزایا کارشناس فروش خانم/آقا  حداقل مدرک تحصیلی:لیسانس  روابط عمومی و قدرت بیان قوی  دارا بودن حداقل دو سال سابقه کار مرتبط حقوق […]
استخدام کارشناس فروش در شهرک صنعتی بوشهر

اتومبیل