استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز

استخدام دانشگاه جندی شاپور اهواز

متن آگهی:

خبر ۹ اردیبهشت ماه ۹۹ – سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز از جذب نیرو در دانشگاه خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، دوشنبه ٨ اردیبهشت ماه ٩٩، دکتر غلامرضا ساری زاده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در این خصوص گفت: نیروهای مذکور به منظور تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه جهت خدمت در بیمارستان های آموزشی درمانی از بین افراد واجد شرایط بصورت خرید خدمت، جذب خواهند شد .
سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه در ادامه اظهار داشت: نیروهای مورد نیاز در رشته پرستاری و مقطع کارشناسی جذب خواهند شد. از این رو متقاضیان میتوانند جهت ثبت نام به دفاتر پرستاری واقع در بیمارستان رازی (خانم داراب پور)، بیمارستان طالقانی قدیم (خانم خدری)، بیمارستان سینا (خانم اردشیری) مراجعه نمایند .
وی ادامه داد: واجدین شرایط پس از دریافت معرفی نامه از بیمارستان های فوق الذکر به دفتر شرکت آوای سلامت واقع در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مراجعه کنند.
گفتنی است واجدین شرایط جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن ۰۶۱_۳۳۱۱۴۳۲۵ تماس حاصل نمایند.